Hjem Priser Utkoblinger Om oss Kundeservice EL-Sikkerhet

 

Welcome to the top of Norway...

Priser

Nettariffer fra 01.07.2017

Våre husholdningskunder er fritatt for merverdiavgift og forbruksavgift.

Tariffer Energiledd
Øre / kWh
Fastbeløp
Kr / år
H4 - Husholdning 22 3500
H6 – Hytter / Fritidsboliger 22 3500
T4 – Mindre bedrifter 20 4500
T4.1 – Målerkasser 22

3500

T3 – Større industri 17 9000
Uprioritert 22 3500

I tillegg kommer en avgift til statlig enøk-fond Enova på 1,0 øre / kWh for husholdningskundene. Bedrifter må betale 800 kr pr år til ENOVA.

 

 

Vakttelefon
48 23 40 03 eller 48 23 40 04
efaktura
Kontakt oss
Boks 368 - 9790 Kjøllefjord
Tlf. 78 49 97 00 Faks 78 49 97 03
Mail firmapost@nordkyn-kraftlag.no